Čtvrtek 12. prosince 2019, svátek má Simona
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Čtvrtek 12. prosince 2019 Simona

Rusko kontra historická fakta

2. 12. 2019 21:50:46
Snad nikomu neuniklo vystoupení Pavla Novotného v ruské televizi. A ač jeho vystupování nemusíme úplně schvalovat, jedno nám ukázal. Rusko na nás stále pohlíží jako na podmaněnou zemi a brutálně znásilňuje nejen historická fakta.

Za poslední měsíce jsem zde mnoho řádek nenapsal a abych své prsty obul do klávesnice, to už mne musí opravdu něco řádně nakopnout nebo vytočit. A právě záběry spojené s vystoupením Pavla Novotného v ruské státní televizi jsou oním spouštěčem vzteku tentokrát. Ano, Pavel Novotný si mohl alespoň pro jednou odpustit svých grimas a jakýchsi tiků, aby byl alespoň jednou v tak významný okamžik brán vážně. Nicméně právě díky jeho výstupu se do veřejného prostoru u nás dostaly záběry tvrdé ruské propagandy překrucující fakta nejen historická, ale ukazující i odporný postoj Ruska k naší zemi, kterou snad stále chápou jako sobě podřízenou, poněvadž kam jednou vstoupí těžká vojenská bota ruského Ivana, tam nechť navždy vlají prapory ruské moci. Ruská mysl se nám dík řeporyjskému starostovi odhalila víc než kdy dříve a věřte, že právě to je mnohem více k vzteku, než neprofesionální výstup tohoto výstředního politika.

Že v Rusku se moc pravda nenosí a ani nehodí došlo jistě bystřejším z výrazu ve tvářích moderátorů v momentě, kdy Novotný konstatoval fakt, že Koněv dorazil do Prahy až den po kapitulaci Německých vojsk. Ač se to Ruským pravdostrůjcům ani soudruhům u nás nelíbí, je toto lehce prokazatelný fakt, neboť Německo skutečně kapitulovalo již 8. května, zatímco Koněv do Prahy dorazil až 9. května. Ani tato neškodná pravda se však v Rusku nehodí, neboť jak důrazně moderátor sledujícím do paměti vštípil, mele nesmysly, nicméně jsme nuceni s ním mluvit.

Je sice mrzuté, že i takto drobná historická piha je z pohledu ruské propagandy chápána jako ohrožení ruské státní moci, není však důvodem k rozhořčení, jako další troufalosti, které během diskuse následovaly. Ty totiž přichází záhy, sotva se moderátor zmíní o vraždění poláků během Varšavského povstání. Ano, právě Rusové mají vůbec co mluvit o mrzutém osudu Polska během války. Rusko, které coby spojenec Německa napadlo Polsko z východu a společně si jej rozdělili. Rusko, které má na starosti ohavnost jako Katyň, kde bylo sprostě a zbaběle vybito polské důstojnictvo a inteligence. Rusko, které mnohé z polských zajatců odtáhlo do gulagů na Sibiři. Ale ani tato pravda se v Rusku, "spasiteli evropských národů," moc nenosí a jak nám moderátor coby propagátor toho správného názoru ukázal, je tuto nemilou tečku v dějinách této jinak krásné země přehlížet, nezmiňovat ji, vůbec se o ni nebavit a opět odlákat pozornost ke krveprolití během Varšavského povstání.

Dobrá soudruhu, chcete-li. Pokud vám tak leží na srdci životy hrdých poláků krvácejících během povstání, pojďme se o něm bavit. Proč slavná rudá armáda zastavila svůj postup a do této krvavé řeže nezasáhla? Proč nepomohla, jak se očekávalo? Nač přesně vyčkávala? Protože hrdé bojeschopné polské vlastence vaše strana ve svých budoucích plánech nepotřebovala. Byli by sovětskému přejímání moci pouze na obtíž a vám se velice hodilo, že mohou takto krvácet a chcípat jako psi. Vaše veliká vlast se těchto dobrých lidí potřebovala stejně stůj co stůj zbavit. Ne pane! Ne my! Ale vy, vy si zde nechcete něco přiznat. Že sami jste byli vrahy, kteří popravovali nevinné a budoucnost poslkého národa v Katyni. Že vy sami jste se podíleli na vypuknutí tohoto krvavého konfliktu na Polské půdě a nebýt Hitlerova sebevědomí a zrady, šli by jste s ním i proti zbytku světa. A právě vy jste to byli, kdo nechal řádit nacisty ve Varšavě, aby za vás vykonali špinavou práci! Ale zrovna vy si budete brát osud Polska a oběti varšavského povstání do úst. Jak vidno, ruská drzost a pokrytectví neznají hranic, stejně jako ruská rozpínavá politika. Ah, jak rád bych vám a celé vaší propagandou oblbované zemi tato slova nemilé pravdy sdělil, zatímco se Novotný jen šklebil.

Jedno se však komikovi na řeporyjském trůně uznat musí. Hned několikrát se jim pokusil vyvrátit, že ROA byla souzena a odsouzena v Norimberku, jak se zjevně v Rusku všeobecně učí. Na to však opět do vstupu skočila až děsivě zfanatizovaná tlumočnice ruské pravdy, aby mužikům podsunula myšlenku: "Je to něco jako Bandera na Ukrajině. Ne každého pomocníka odsoudili v Norimberku jmenovitě."Jak nápadně mi to připomíná primitivní a plíživá ohýbání skutečností ve farmě zvířat. Bystřejší se snad hned dovtípí, o co tady jde. Najdou se zjevně osoby a skupiny osob, které jsou veřejnosti předkládány jako nacističtí zločinci odsouzeni před norimberským tribunálem. Né vždy tak tomu však musí být. A pokud by se po tom někdo začal pídit či to kdokoli vyvracet, je tady jednoduchá klička. "NE VŠICHNI BYLI ODSOUZENI JMENOVITĚ" Nebyli totiž třebas souzeni vůbec a ani o nich nemusela padnout řeč. Je však potřeba, aby tomu ruský člověk věřil. Pokud tedy předkládanou pravdu někdo vyvrací nebo se nedá dohledat, prostě o ni jen neexistují zmínky. Proces však určitě proběhl. Jen ne v Norimberku, ale v Kremlu a dále pak skrze masivní masáž tvrdé propagandy.

Tahle arogantní paní coby profesionální tlumočnice ruské propagandy, nikoli však moderátorka, musela českého diváka nakrknout hned několikrát a to třebas svým drzým zvoláním "Chápete, že jednáte proti vůli lidu? Proti zemi, v niž žijete?" Jakým právem si vůbec tato dáma dovoluje mluvit za naši zemi? Za náš lid? Rozhodovat o naši vůli a osudu? Označovat stanovisko Kremlu za vůli našeho národa? Nebo nám snad dokonce podsouvat tento postoj. Mne ani nikoho dalšího u nás jste se na názor určitě neptala. Šlo pak tedy o pohrůžku? Tak víte co? Věřte, že právě dík vám a vám navzdory se stávám stoupencem tohoto kontroverzního památníku a vaše slavná Rus nám skutečně nebude diktovat "naše postoje." Toho už si tato země užila více než dost. A právě díky vašemu projevu u nás opět vidíme, jak o nás vlastně ve skutečnosti smýšlíte. Jak moc byste nám chtěli vládnout a o nás rozhodovat.

Největší historickou drzostí a nespravedlností, která by snad měla ze židlí nadzvednout každého pravého vlastence, byla útočná rétorika zjevě senilního soudruha Kalašnikova o našich legionářích, kteří dle jeho slov měli v Rusku rozpoutat občanskou válku a jak si přisadil moderátor, ještě se dopustit krádeže ruského státního zlata. To jako jak? To ho převáželi jedinci po kapsách na lodích? O jeho návratu jsou podepsané a stále dochované dokumenty. My opravdu za bídu ve vaší zemi nemůžeme. A už vůbec nemůžeme za vaši slavnou revoluci a následnou občanskou válku. Opravdu nevím, kde jste studoval či nestudoval historii. Zda jste senilní, nebo je toto oficiální postoj ruského školství. Ale my vám Lenina nepřivezli. My z Aurory nestříleli. My nesvrhávali vládu a nepopravovali ruské důstojnictvo, šlechtu a carskou rodinu. Naši hoši bojující za doposud neexistující stát byli tou dobou na frontě troufám si říci jedním z posledních bojeschopných a k boji odhodlaných kontingentů, zatímco vaše demoralizovaná rozpadající se armáda byla sužována bolševickým revolučním rozkladem a vyzývána k revoluci. Naši hoši chtěli nadále bojovat proti Německu a Rakousku. To oni dosáhli veliké "vítězství" u Zborova v rámci Kerenského ofenzívy, která měla stabilizovat vaši revolučně chvějící se zemi povítězným nadšením. My bojovali a chtěli bojovat na ruské straně. Vaši slavnou revoluci a občanskou válku nám opravdu nepřipářete. Hanobíte odkaz našich předků a plujete na hroby našich hrdinů, ale od nás čekáte velebení a věčnou slávu. Hovoříte o paměti, kterou sám postrádáte. Vaše urážlivá slova nejsou ničím jiným, než projevem neznalosti, pomatení smyslů či naprosté neúcty.

Abych však jen nekritizoval, našel se ve studiu i jistý rozumem a vzděláním nadaný Nikulin znalý všech těch zmiňovaných historických událostí, uvědomující si historické chyby své země a snad i jaksi z historií své země srozuměn a vyrovnán. Jak jsme si však mohli povšimnout, okamžitě nastaly pokusy jej umlčet a nakonec byl prohlášen za nemocného, neboť prosté a střízlivé volání po uznání chyb opět skončilo hysterickým výstupem oné zfanatizované moderátorky.

Kdo osvobodil Česko, že bychom si měli přiznávat chyby? O čem to mluvíte? To byla chyba? A jaké byly tedy chyby? Sovětská armáda osvobodila Česko a my máme přiznat chybu? Jste nemocný člověk!

Jakže? Osvobodila, nebo dobyla? Jedna diktatura zde vystřídala druhou, a to tu vaši! Takže jakých chyb? Těch tisíců zmařených životů, které nemohly svobodně žít a být, čím by být chtěly. Těch odvlečených do slavného sovětského svazu. Těch popravených pro nesouhlas s vnuceným režimem. Těch hrdinů, jimž se dostalo kriminálu a pracovních táborů za to, že bojovali na "špatné frontě." Ten doposud zkřivený charakter i mysl národa, za který vděčíme vám, vaší hrubosti a propagandě. Těch vyvlastněných. Toho znásilnění odkazu našich předků. Té vašim zemědělstvím zničené půdy. Těch zanedbaných památek. Té zlikvidované ekonomiky a zanedbaného průmyslu kdysi světově proslulého státu. Toho dalšího půl století, kdy jsme se nemohli svobodně nadechnout a jakmile jsme se o to pokusili, rozjezdily naše naděje pásy vašich tanků. O jakém osvobození se zde vůbec opovažujete mluvit, když jste nás zde další víc jak čtyři desítky let dusili. A nejen nás! Ale také a především Poláky, jejichž mrzutým osudem jste si dovolili v tomto vysílání ohánět. Ostatně že jste nás drželi pod svou tvrdou pěstí hrdě připouští i další z diskutujících Žirinovskij, který by nám dokonce přál ještě tvrdší úděl. Obsadit nás statisícovými vojsky a na dalších sto let nám zavřít tlamy. Skoro se vám to soudruhu podařilo. A vězte, že mnozí na to ještě dlouho nezapomenou. Je toto-li však názor liberálně-demokratického politika v Rusku, raději nechci znát ani postoje a názory ostatních.

Ano, nemusíme mít Pavla Novotného rádi a s jeho výstřednostmi souhlasit ani je schvalovat. Díky jeho výstupu však můžeme pozorovat tvrdou ruskou propagandu a nepřípustné překrucování faktů na vlastní kůži. Není to nic příjemného. V Rusku se holt pravda příliš nenosí a touha o nás nadále rozhodovat na nás až nechutně dýchla. Moderátora, který tolik toužil, aby se k nám vysílání dostalo bych však rád ubezpečil: Nebojte, dostalo. A náramně jste se nám odkopali. Toto vysílání je nám varováním a důkazem nebetyčné ruské panovačnosti a drzosti. A já plně doufám, že toto jen tak někam nezapadne a dojde jak vyjádřením politiků, tak i novým iniciativám občanům.

Nejsmutnější ovšem na tom je, že zatím se ke mě dostávají jen rozbory rádoby internetových vlastenců, kterým je obhajoba ruské propagandy bližší, nežli dějiny vlastní země.

Autor: David Wiltsch | pondělí 2.12.2019 21:50 | karma článku: 31.59 | přečteno: 802x

Další články blogera

David Wiltsch

Stala se snad republika součástí Babišova holdingu?

Audit, střet zájmů, čapí hnízdo - problém za problémem. Vše se točí kolem mocného jedince. On, jeho voličstvo i státní aparát se však tváří, jako by jeho podpora a obhajoba měla být našim národním zájmem.

6.12.2019 v 7:01 | Karma článku: 26.47 | Přečteno: 780 | Diskuse

David Wiltsch

V Rusku to zas pěkně bouchá

Jak už to tak bývá, v Rusku čas od času něco bouchne. Tu muniční sklad, tam zbrojovka či někdo někoho obuškem po hlavě na demonstraci za svobodné volby. Jak se holt říká, Rusko není jen země, ale především rázovitý životní styl.

22.8.2019 v 15:31 | Karma článku: 23.19 | Přečteno: 531 | Diskuse

David Wiltsch

Nebuďme k Benešovi nespravidliví

Před třemi dny jsme si připomněli výročí narozenin Edvarda Beneše a v souvislosti s tím jsme mohli zaznamenat i nárůst slovních výpadů proti jeho osobě. Zaslouží si je však?

31.5.2019 v 20:37 | Karma článku: 23.84 | Přečteno: 579 | Diskuse

Další články z rubriky Politika

Pavel Skramlík

Mrazivá dokonalost ostravského masakru vybízí: zvyšme šance lidí se bránit

Po úterním útoku na neozbrojené lidi v ostravské nemocnici jsem den krotil svou nutkavost něco říct. Nechal jsem plynout emoce, názory, informace, bylo to poučné. Myslím si teď: dejme normálním lidem větší šanci se bránit.

11.12.2019 v 21:08 | Karma článku: 19.81 | Přečteno: 333 | Diskuse

Andrea Kostlánová

Maxim Gorký svůj román Matka nenáviděl

Stalin lákal do Ruska emigranty, chtěl je mít všechny pod kontrolou v gulazích, Gorkého žádal o návrat již od konce roku 1923, kdy ochrnutý Lenin se svojí syfilidou umíral v domácím vězení, Stalinem izolovaný od světa, na záhadnou

11.12.2019 v 20:33 | Karma článku: 8.73 | Přečteno: 183 | Diskuse

Jiří Štipský

Trestním oznámením se volby nevyhrávají, to si musí uvědomit Piráti i TOP 09

Parlamentní strany - včera TOP 09 a před týdnem Piráti - se rozhodly podat trestní oznámení, protože státní orgány nejednají podle jejich představ, a je tedy třeba prošetřit, jestli jednají v souladu se zákonem.

11.12.2019 v 19:44 | Karma článku: 30.94 | Přečteno: 558 | Diskuse

Ivo Cerman

Míříme ke zhloupnutí

"Změňte systém, ne klima". A jak si hnutí Extinction Rebellion představuje politické uspořádání, které nahradí demokracii?

11.12.2019 v 19:38 | Karma článku: 19.77 | Přečteno: 320 | Diskuse

Tomáš Kysela

Dav dostal pocit, že tvoří budoucnost.

V úterý se konalo shromáždění lidí na Václavském náměstí. Proč? Nemají rádi Babiše. Ptám se znovu, proč? První důvod je vždy zástupný. Teprve ten druhý je ten pravý.

11.12.2019 v 18:37 | Karma článku: 36.88 | Přečteno: 1026 | Diskuse
Počet článků 141 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 1919

Tento blog slouží především k prezentování mých nejrůznějších názorů na politiku, společnost a historii, ale rád sem tam vytvořím i nějaký ten fotoblog. Některé mé myšlenky můžete také nalézt na stránkách "K zamyšlení". Do současného vývoje se dále strefuji skrze svou stránku "Český politický prasečák." Z úcty k předkům pak provozuji stránky "České myšlenky". Jsem také podporovatelem projektu Nová Evropa.

 

 

 

Najdete na iDNES.cz