Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Zemanovci a logické myšlení alias zdravý selský rozum.

25. 04. 2017 10:55:32
Zdravý selský rozum - toť ona magická formulka, kterou se tak rádi Zemanovci, Okamurovci a jim podobní zaštiťují. Jak jsou na tom však s oním zdravým úsudkem a znalostmi doopravdy? Já to zas tak růžově nevidím.

Není v současné době snad mocnější argumentu, snad silnější rány na hlavičku učenosti jako, je právě zdravý selský rozum. Vždyť ten je více, než veškeré poznání světa i veškerá vzdělanost. Kdo jej má, ten se nemusí více vzdělávati, poznávati ani zajímat o skutečný stav věcí, neboť kdo jej užívá, nebo kdo jim byl dokonce obdařen, ten je víc než všichni studovaní doktoři a profesoři. Právě člověk zdravého selského rozumu má přehled o naprosto veškerém světovém dění z poza počítače ve své vísce. A jen a pouze lidé zdravého selského rozumu by snad měli míti právo a dokonce i snad povinnost rozhodovat u budoucnosti země, kontinentu, planety i vesmíru. Nač je nám vzdělanost a kritické myšlení, když máme zdravý selský rozum. Pryč se vzdělaností. Vzdělanost se nepříznivě podepisuje na zdravém selském myšlení.

Ano, opět žijeme ve smutných časech, kdy je znehodnocována vzdělanost. Kdy vzdělanec se stává více nadávkou. Kdy je urážena učenost. V časech, kdy se nad ní staví zdravý selský rozum - ona magická formulka, kterou se zaštiťují všichni ti muslimbojsové volící nejrůznější "Oka můry" a jim podobné proroky, ale především vesměs oddaně vzhlížejících k našemu velikému spasiteli a ochránci Miloši Zemanovi. Ten je sice také tzv. elitář a také vzdělanec, ale zdravý selský rozum nepozbyl, ba naopak jím přímo oplývá. Co on řekne, to je posvátné, nevyvratitelné a vždy pravda. Jeho slov nám netřeba ověřovati, ať jsou jakkoli od věci, neboť pan prezident je prezident a tak ví vše. A především stojí za svými občany. Snad právě proto vznikají stupidní skupiny typu Pan president Zeman za nás, my za pana prezidenta Zeman, aniž by se kdokoli zamyslel nad tím, že Zeman si přihřívá především polívčičku na blažené nevědomosti obyvatel, kterými ve skutečnosti pohrdá. Jinak by přeci nikdy neprohlásil: "Třetina obyvatel této země je slabá duchem. Každý sedmý občan je debilní nebo dementní nebo alkoholik. Zhruba polovina obyvatel této země má podprůměrný intelekt."

Páni, taková krásná slova. Vždyť z těch láska k obyvatelům této země přímo sálá. Já ji tam sice jaksi nevidím, ale zdravý sedlák se dozajista našel. Stejně jako pro svůj zdravý a pohotový úsudek přehlédne, že se hned v návaznosti na tento výrok navezl do tolik zbožňovaného a na nebesa vynášeného národa. Spíš se tady jen potvrzuje, jak je lidská paměť krátká a jak se z dříve nevolitelného politika, kterého nebyl problém vypískat z hospody, může jednou stát modla. Stačí říkat, co lidé chtějí slyšet.

Nechme však již chvály zdravého selského rozumu a jeho nositelů. Podívejme se raději na to, co nám radí a říká osvěta lidu tímto posvátným elementem obdařených. Co říkají tito lidé na aktuální vývoj ve světě?

Srovnávají EU s východním blokem a třetí říší - no jistě, tam by bylo určitě možné referendum o vystoupení. Roky 1968 a normalizace nebo násilné potlačení demonstrací roku 1939 jsou toho přeci jasným důkazem. Selský rozum? Tleskám!

Jásají nad Brexitem, truchlí pro porážku Hofera a modlí se za vítězství Marie Le Pen. Čert vem, že ani sebesilnější Británie nebude silnější než Evropa jako celek, kdyby opravdu držela při sobě a každý se na jejím vzestupu podílel na místo nesmyslného reptání. Co na tom, že se Hofer vymezuje proti Benešovým dekretům. Jeho vítězství by bylo i přesto zcela nepochybně výhrou i pro nás. Stejně jako vítězství Marie Le Pen.

Marie Le Pen - po té, co jsem shlédl jeden z jejich projevů, okamžitě jsem si tak nějak vybavil jednoho nejmenovaného německého kancléře, který snad bude brzy také uctíván coby nepochopený spasitel Evropy. Lidi, jste normální? Vždyť ona chce budovat silnou a hrdou zemi? Jak to pro nás může být dobré? Až si budou Francouzi budovat tuto sebevědomou a silnou zemi, náš osud jim bude ukradený ať se zde děje cokoli. Budovat silnou a sebevědomou zemi totiž znamená hledět především na své zájmy. To znamená každý za sebe. Ona chce Evropu opustit! Myslíte si, že ji pak budou problémy ostatních evropských zemí zajímat? Jak může být vůbec pro nás dobré, že by zde měl každý kopat za sebe? Vždyť právě takovým tendencím vedoucím k bojům o moc měla EU zabránit!

Jde o migraci? A co tedy může plynout pro nás dobrého z toho, že by se Francie mohla uzavřít a začít vyhošťovat migranty? Oni snad jdou z Francie do Čech a následně do Německa a tak nás jich uzavření francouzských hranic uchrání? Tohle říká ten váš zdravý selský rozum? Tohle je tak leda útok na rozum! A co teprve její ekonomický program, který může pěkně zamávat s ekonomikou v Evropě. Shodují se na tom experti i držitelé Nobelovy ceny v této oblasti. Ale co nám po tom. Jsou učení. Nemají z toho rozum. Totiž ten správný rozum - selský rozum.

Ano, jak už jsem nejednou napsal, učenost je dnes znevažována. Ach, kdyby se toho dožili naši velikáni jako Masaryk, Palacky, Borovský nebo Komenský, kteří kladli důraz především na vzdělanost. Kde se však tato nedůvěra v učenost bere? Nedůvěra ve vzdělané lidi a vzdělávací instituce? Vždyť člověk by měl nadsazovat rozum nad cit, nikoli obráceně.

A především, kde se bere nedůvěra ve studentstvo, v které byly vždy dříve vkládány veliké naděje. Které se vždy tak nějak podílelo na našem kulturním a politickém vývoji. Které má přístup k nejnovějším poznatkům. Které se v současném informačním věku umí tak skvěle orientovat. Avšak dnes zdravý selský rozum praví, aby student mlčel, neboť nemá zkušenosti ze života, a tudíž ničemu nerozumí. Kde se to bere? Nemůže na tom mít podíl opět náš lidem milovaný prezident Zeman, který ve své neustálé snaze spojovat rozdělenou českou společnost prohlásil: "Studenti, to je skvělá sociální skupina, až na to, že ještě nemá ty životní zkušenosti, aby nenaletěla nejrůznějším totalitním a elitářským ideologiím."

by tak nějak dodal svým slovům vážnost, opět si z prstu vycucal případ, kdy mělo údajně 150 vysokoškolských studentů skandovat v říjnu 1938 "Židi ven" a v listopadu téhož měli studenti na filosofické fakultě strhnou sochu presidenta Masaryka. Poznatky asi tak dohledatelné jako údajný Peroutkův článek "Hitler je Gentleman." Ale co, pravil to prezident, tak přeci musí být pravda. Divím se však, že podle stejné logiky ji nikdy nemohl mít Havel, ačkoli to byl také prezident. Tak nějak by mne spíše zajímalo, odkud Miloš Zeman čerpá takto nedohledatelné informace, které snad jako bonus nabízejí i nějakou tu dětskou pornografii. Především však nechápu, co mají tyhle údajné projevy pár desítek lidí dokazovat, když zde jsou zcela výraznější akce studentstva.

Nebylo by třeba vhodné zmínit rok 1948, kdy 5000 studentů demonstrovalo v ulicích Prahy na podporu Edvarda Beneše a demokracie a proti nástupu komunismu, zatímco životem zkušení staříci vítali Klementa Gottwalda? Co se stalo se studenty? Byli zbiti! Příklad naivnosti studentů, kteří naletí každé totalitní ideologii, jako vyšitý. Co na to onen tolik posvátný zdravý selský rozum pilně přikyvující výrokům prezidenta Zemana?

Nestačilo vám to? A co takhle 17. listopad 1939. Že vám to nic neříká drazí "vlastenci"? Nepřipadá právě na toto datum den studentstva? Nedošlo v předchozích dnech k shromážděním, na kterých zemřel právě životem nezkušený student lékařské fakulty univerzity Karlovy Jan Palach? A nedošlo pro následné demonstrace k zavření českých škol, popravě devíti představitelů studentských organizací a zatčení a následné deportaci 1200 českých studentů do koncentračních táborů? Co na to zdravý selský rozum? Jak moc jsou životem nezkušení studenti k totalitním ideologiím náchylní?

Pořád je vám to málo? Pořád uvádím málo událostí? Kdo se roku 1969 zapálil na protest proti okupaci a ve snaze probudit společnost z rezignace, do níž postupně upadala? Ano, nebyl to nikdy jiný, než životem nezkušený a totalitním praktikám náchylný studen filozofické fakulty univerzity Karlovy Jan Opletal, který se například již roku 1968 účastnil také studentské stávky. Ale ani tyhle události Miloš Zeman zjevně nepovažuje za důležité a užitečné připomenout. Stejně jako lidé zdravého selského rozumu se nad nimi nemají potřebu pozastavovat. Student nemá zkušenosti - ničemu nerozumí!

Stejně tak roku 1989 sehráli nemalou roli studenti. Projevili se taktéž za revolučního roku 1848. A ani obhájci Wiklefova učení a studenti mistra Jana Husa nebyli prostí sedláci. Ti po té jen páchali v jeho jméně (aniž by o něm kdy dříve cokoli třebas i slyšeli) činy, nad kterými by jen zlostně lomil rukama. Takže, vážení a milí lidičkové obdaření zdravým selským rozumem, jak se to tedy má s tou naivností životem nezkušeného studentstva náchylného k totalitním ideologiím? Už se nemůžu dočkat na plně smysluplné reakce v komentářích. Především však tito studenti a mladí lidé rozhodují převážně o své budoucnosti. Životem zkušení staříkové toho už v minulosti myslím si podělali víc než dost.

Pokud mne však něco trhá žíly a opravdu nadzvedává ze židle a donutilo mne sepsat tento pamflet, jsou nejrůznější stupidní koláže srovnávající Miloše Zemana například s táborským hejtmanem Janem Žižkou z Kalicha, hlásající: "Není žádnou náhodou, že v čele odporu národa proti cizáckým hordám stojí znovu český zeman..." Brr, co za chorý mozek neznalý dějin i současného dění může vůbec něco takového zosnovat?

1) V jakém odporu proti cizáckým hordám Boha? Kde se kdo na nás valí? Myslíte těch 20 uprchlíků, co tady přišlo a zase uteklo? V tom lepším případě do Německa, v tom horším zpátky, odkud přišli. Musí to zde být v pravdě úžasné. Více se k nám nikdo nežene. Ani nemá kudy, když Maďarsko uzavřelo hranice. Prověrkami prošlo 12 migrantů a více dle Chovance ani nepřijmeme. Všichni jsou z nich podělaní, ale nikdo je neviděl. Když už se zeptám, kde ty hordy zlých Arabáků můžu vidět, abych se mohl na vlastní oči přesvědčit, nikdo neví. Někdo je vidí všude, ale prý nemám podávat stupidní a provokativní otázky. V tom lepším případě mně pošlou podívat se na lázeňské hosty do Teplic. Tož se uzavřeme a zakažme i turismus. Tamnímu kraji bude určitě mnohem lépe. Především po ekonomické stránce.

2) V čele národa? Jaká to zhovadilost. Husitské války byly především občanskou válkou. Zikmund k nám sice sem tam nějakou tu křížovou výpravu vyslal, ale jinak se bili katolíci s utrakvisty (kališníky) tady v zemích koruny české. Vždyť ani ti husité (kteří se sami husity nikdy nenazývali) nebyli. Byli zde táborité, pražská města, po Žižkově smrti sirotci, Adamité a spousta dalších sekt a proudů, které se střetli nejednou už za Žižkova života. Lipany byly posledním střetem, ale ani za mák prvním. Doplňte si vzdělání vážení a milí vlastenci. Husitství jako jednotné národní hnutí existuje snad jen v pohádkách Aloise Jiráska, ale skutečnost byla bohužel jiná. Spolupracovat dokázali jen tehdy, kdy hrozilo nebezpečí opravu všem. Ale stále se nejednalo o národní odpor.

3) V čele odporu? Jakého odporu? My jsme ve válce? Pramení to z onoho rozšířeného mýtu, že Zeman je jediný, kdo nás chrání? Jak prosím? Zatím mi nikdo nebyl schopen smysluplně odpovědět. Jen blbě kecá, aby si přihřál polívčičku u svých voličů, ale sám nečiní vůbec nic. Je hlavou ozbrojených sil, vyslovil se pro vyslání vojska na hranice, ale přesto tak neučinil. Volá po vzniku jakési mezinárodní aliance v boji proti terorismu. Ale instruoval nějakým způsobem diplomaty? Přišel s nějakými návrhy a nápady, jak toho docílit? Nikoli, a různá mezinárodní společenství se tak mezitím bez jeho přičinění zasadila o to, že IS se drží už jen v posledních pár městech. Někdo v pravdě selsky uvažující mi pravil, že Zeman nás chrání už jen tím, že je. Jo, tak určitě. On je to totiž Bůh, který drží svou ochranou ruku nad celými zeměmi koruny české a co nemá rádo vepříky, co k nám ani nepřiblíží. Zdravý selský rozume, budiž veleben.

4) Jak může vůbec kdo srovnávat Miloše Zeman s tímto neporazitelným hejtmanem. Taková urážka tatíka Žižky. Žižka se postavil spolu s třemi desítkami dělníků na křižácké výpravě na Vítkově. Bylo mu už přes šedesát a s mečem v ruce pobíhal ze srubu na srub. Ať už za to může zdraví či nějaký ten milovaný frťan, Zeman pomalu nevyjde schody aby se z nich neskutálel. Žižka se zasadil o vznik moderního vojenství. Zeman nemá o armádě zdání. Nikdy v ní nesloužil. Jeho počínání při snahách o modernizaci armády prý vše jen zpomaluje. Posedlý drony si počíná jako slon v porcelánu. Ačkoli v alianci je letadel víc než dost a zapotřebí jsou jiné zbraně, on si zaplakal, že jsme byli dlouho jedinou zemí bez nadzvukových letadel. Ano Miloši, nyní máme šest Gripenů, jaká to spása pro tuto zemi. Ale selský rozum je holt selský rozum.

A když už jsme u toho Žižky, připomeňme se drazí fobíci slova snad uznávané autority - Karla Čapka: "Lépe by bylo, aby vůbec nebylo Žižky, než aby žili zbabělci v národě Žižkově. Nezáleží na tom, čí jsme, nýbrž na tom, čí jsi ty. Národ sám potřebuje spíše lidí nežli jmen."

Takže jakže? Zdravý selský rozum? Selský - zcela nepochybně! Rozum - zas tak vysoko bych nemířil, spíše jakýsi úsudek. Ale zdravý? To určitě ne.

Aktivní občan

Autor: David Wiltsch | úterý 25.4.2017 10:55 | karma článku: 26.21 | přečteno: 1364x

Další články blogera

David Wiltsch

Odstavte Zemana, než napáchá ještě více škody

Hlava státu by měla reprezentovat a vážit svých slov i činů. Dohlédnou" následků. Ne se chovat jako neřízená střela nezodpovědně poškozující vlastní zemi. Je-li tomu tak, pak je něco špatně.

13.10.2017 v 19:54 | Karma článku: 24.81 | Přečteno: 732 | Diskuse

David Wiltsch

Zemane, Ovčáčku, jak hluboko musíme ještě klesnout?

Člověk si tak nějak říká, že většího trapasu se duo prezidentův mluvčí a mluvčího prezident nemůže dopustit a uklidní se tak, že hlouběji klesnout nemůžeme. Opak je však pravou.

4.10.2017 v 20:32 | Karma článku: 25.95 | Přečteno: 919 | Diskuse

David Wiltsch

Totalitní EU tvrdě zasáhla proti referendu! Co je tohle za nesmysl?

Referendum o nezávislosti Katalánska provází tvrdé zásahy ze strany orgánů španělské vlády. Mnozí neváhají a již tyto střety vpisují do knihy hříchů Bruselu. Konají tak naprosto mylně a bezdůvodně.

2.10.2017 v 12:42 | Karma článku: 16.46 | Přečteno: 1007 | Diskuse

David Wiltsch

K reformě nás předurčují dějiny, proč tedy nyní volíme útěk?

Z hlediska vývoje našeho národa jsme předurčení k reformám. K boji za lepší a spravedlivější společnost. Proč tedy dnes namísto úsilí o reformu Evropy voláme po útěku?

28.9.2017 v 16:21 | Karma článku: 12.66 | Přečteno: 563 | Diskuse

Další články z rubriky Společnost

Václav Vít

Povolební nedojedky.

Vlastně si můžeme blahopřát . Politici z povolání půjdou do víceméně zaslouženého důchodu. Zeman se na konci své kariéry (doufejme!) pokusí zcela proti svému zvyku sjednocovat.

23.10.2017 v 12:54 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 55 | Diskuse

Jaroslav Čejka

Je Babiš nový Berlusconi, anebo dokonce Hitler?

K Berlusconimu přirovnávají Andreje Babiše hlavně jeho oponenti z řad politiků a novinářů a k Hitlerovi jeho nepřátelé z řad do jisté míry anonymních diskutérů na sociálních sítích a blogerů. Ale proč? Jaké k tomu mají důvody?

23.10.2017 v 11:58 | Karma článku: 10.99 | Přečteno: 241 |

Karol Wild

Antisystémový Babiš

Termínem antisystémová strana se dnes označuje především hnutí ANO. Pomiňme ostatní, které jsou takto označované a zůstaňme u ANO.

23.10.2017 v 10:15 | Karma článku: 12.32 | Přečteno: 360 | Diskuse

Tomáš Zdechovský

Teroristé, migranti a kriminálníci brzy zaplaví celou Českou republiku

Od mnoha lidí slyším a čtu při diskusích na sociálních sítích, jak je to v Česku hrozné, jak se prý bojí večer vycházet na ulici a jaký mají strach z migrantů, kteří nás brzo zaplaví na základě Kalergiho plánu...

23.10.2017 v 9:10 | Karma článku: 17.98 | Přečteno: 1437 | Diskuse

Aleš Vavřinec

Jak jsem našel životní poslání ...

Zveřejňuju tady mou odpověd na FB dotaz, jak jsem se dostal k tomu co dělám, jak jsem našel svoje poslání, smysl ... tedy jak se mi to všechno stalo?

23.10.2017 v 7:28 | Karma článku: 4.00 | Přečteno: 130 | Diskuse
Počet článků 111 Celková karma 19.76 Průměrná čtenost 1822

Tento blog slouží především k prezentování mých nejrůznějších názorů na politiku a společnost, ale rád sem tam vytvořím i nějaký ten fotoblog z cest. Čtenáři by měli také vědět, že celkem rád a hodně ironizuji, což né každý může z psaného textu pochopit. Některé mé myšlenky můžete také nalézt na stránkách "K zamyšlení". Poněvadž jsem stále silnějším odpůrcem politiky Andreje Babiše, rozhodl jsem se založit i stránky AntiBabiš, kde hodlám rozebírat především jeho názory, s nimiž se neztotožňuji. Nejaktuálnější články budou vždy okamžitě zveřejňovány na mém facebookovém profilu AntiBabiš. Z úcty k předkům pak provozuji stránky "České myšlenky". Ve zbytku volného času pracuji na fantasy románu Zrození Ermagenu.

 

 

 Najdete na iDNES.cz

mobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.